نحوه ثبت سفارش

1-ثبت نام

2-اضافه کردن کالاهای مورد نظر به سبد خرید

3-ورود به مراحل نهایی کردن سبد خرید (ورود به تسویه حساب سبد خرید)

4- نحوه استفاده از کوپن (در صورت دارا بودن کد کوپن وارد این قسمت شوید)

5-انتخاب روش های ارسال

6-تسویه حساب سبد خرید (در صورت داشتن کد کارت هدیه آن را در قسمت مربوطه اعمال کنید)

7-انتخاب روش پرداخت

8-ارسال کالا توسط ناظرکالا